Με καθαρά χέρια περιορίζω τη διασπορά του νέου κορωνοϊού