Καλή Ανάσταση!

Τα Φαρμακεία DRUGon σας εύχονται

ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ
&
ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ
Το μήνυμα της Ανάστασης
να γίνει Δύναμη και Ελπίδα,
και να γεμίσει τις καρδιές μας με Αγάπη!