Επικοινωνία

info@drugon.gr

Σταυρούπολη
Τριανδρία
Τηλ. 2310652611
Ιατρού Γωγούση 37
ΤΚ 56431
Θεσσαλονίκη
Τηλ. 2310928907
Χ. Τρικούπη 33
ΤΚ 55337
Θεσσαλονίκη