Επικοινωνία

 📧 info@drugon.gr

⚕️ Σταυρούπολη
⚕️ Τριανδρία
📞 Τηλ. 2310652611
📌 Ιατρού Γωγούση 37
ΤΚ 56431
Θεσσαλονίκη
📞 Τηλ. 2310928907
📌 Χ. Τρικούπη 33
ΤΚ 55337
Θεσσαλονίκη